top of page

4.

Studiebegeleiding

Individuele studiebegeleiding voor jongeren van het secundair onderwijs en jongvolwassenen van het hoger onderwijs start steeds met een intakegesprek.

Tijdens dit gesprek worden de noden, hulpvragen en verwachtingen besproken om zo de sterktes, de zwaktes en de kwaliteiten in kaart te brengen. Vanuit dit gesprek wordt samen gekeken welke ondersteuning nodig is en worden afspraken gemaakt over de werking, intensiteit en frequentie van de sessies. Gedurende het verdere verloop worden eveneens op regelmatige basis gesprekken gepland. Op deze manier kan de evolutie besproken worden en is er ruimte voor het geven van feedback, advies en tips.

Tijdens de studiebegeleiding werken we aan

- ‘leren leren’

- opstellen van een planning

- aanleren van een eigen studiemethode op basis van de leerstijl van de jongere.

- leren gestructureerd werken

- voorbereiden op examens

- de organisatie van de studeeromgeving

- executieve functies

bottom of page